دوشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۸۸

کودتا و این بار در وزارت اطلاعات


با عزل محسنی اژه ای بلادرنگ رحیم مشایی که خود از پرسنل قدیمی وزارت اطلاعات بوده است و بیش از دهسال تا سال ۱۳۷۵ دراین وزارتخانه بوده است مسئول کودتا و تصفیه از سوی احمدی نژاد در وزارت اطلاعات می گردد..
محسنی اژه ای در جلسه چهارشنبه سی و یک تیرماه هیات دولت به محمود احمدی نژاد و نجار وزیر دفاع انتقادهای تندی می کندو اظهار می دارد که با ندانم کاری هایشان دارند نظام را به ورطه سقوط می برند و نسبت به برخوردهای جریانات موازی وزارت اطلاعات در اتفاقات بعد از انتخابات و تخلفاتی که دیگر نهادهای نظامی و امنیتی و بخصوص در بازداشتگاه شورآباد(کهریزک) انجام دادند اعتراض می کند و همچنین از بی تفاوتی احمدی نژاد به دستورات رهبری نسبت به برکناری مشایی هم انتقاد کرده که احمدی نژاد محسنی اژه ای را تحت تاثیر دشمنان دولت می خواند ! و نهایتا کار حتی به مشاجره لفظی بین احمدی نژاد و محسنی اژه ای کشیده می شود . پس از این برخورد چند تن از دیگر اعضای هیات دولت نیز و از جمله صفارهرندی،جهرمی ،لنکرانی به حمایت از محسنی اژه ای برخاسته و همگی جلسه هیات دولت را ترک می کنند . احمدی نژاد در همان جلسه اعلام می کند که هر کس که الان جلسه را ترک کند دیگر با ما نیست و عزل خواهد شد ! و بعد با کنایه به محسنی اژه ای که در حال خروج از جلسه بوده است میگوید : با این رفتار امروزتان شک و تردیدهایی که نسبت به شما داشتم درباره اینکه چرا آقای کروبی برای شما نامه می نویسد به حتم بدل شد بروید به سلامت ! اما فراموش نکنید که هنوز نه شما و نه هیچ کس دیگر مشایی را نشناختید و شاید در آینده بتوانید به حد مشایی برسید که محسنی اژه‌ای با ناراحتی به وی می گوید که همین حرفتان یعنی توهین به ولایت ما نمی خواهیم مثل مشایی شویم ! در بعد از آن بود که احمدی نژاد بلافاصله همانروز و در اقدامی شتابزده محسنی اژه ای را از وزارت اطلاعات خلع نموده و مهندس علوی را که پیشتر معاونت اطلاعات خارجی آن وزارتخانه بوده را به سرپرستی وزارت اطلاعات معرفی می نماید ، علوی نیز این سمت را رد می نماید و اظهار می دارد من معاون آقای اژه ای بودم و با رفتن ایشان من نیز رفتنی خواهم شد !، اینجا بود که احمدی نژاد مجبور می شود سرپرستی وزارت اطلاعات را شخصا بر عهده گیرد. با عزل محسنی اژه ای بلادرنگ رحیم مشایی که خود از پرسنل قدیمی وزارت اطلاعات بوده است و بیش از دهسال تا سال ۱۳۷۵ دراین وزارتخانه بوده است مسئول کودتا و تصفیه از سوی احمدی نژاد در وزارت اطلاعات می گردد و فردای همانروز با فرستادن نامه تندی به مدیران و معاونان ارشد آن وزارتخانه از همگی می خواهد که ظرف بیست و چهار ساعت استعفای خود را به دولت بفرستند . که نامه فوق که با مجاهدت یکی از دوستان در اختیار گفتنی ها قرار گرفته است خود گویای همه چیز است .
از : عباس بختياری

سنی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating