چهارشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۸

قصابخانه بشريت!

خمینی می‌ کشت که حرام‌زاده ضد انقلاب است،و حالا احمدی نژاد نه تنها می‌کشد بلکه تجاوز جنسی هم می کند که توله سگ انقلابی است!!!….
در زمان شاه اسماعیل می‌کشتند که سنی است،
زمان ناصرالدین شاه می‌کشتند که بابی است،
زمان محمد علی شاه می‌کشتند که مشروطه طلب است،
زمان رضا خان می‌کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است،
زمان کره‌اش می‌کشتند که خراب‌کار است ،
امروز توی دهن‌اش می‌زنند که منافق است و فردا وارونه بر خرش می‌نشانند و شمع‌آجین‌اش می‌کنند که لا مذهب است.
اگر اسم و اتهامش را در نظر نگیریم چیزی عوض نمی شود :
تو آلمان هیتلری می کشتند که یهودی است،
حالا تو اسرائیل می‌کشند که طرف‌دار فلسطینی‌ها است،
عرب‌ها می‌کشند که جاسوس صهیونیست‌ها است،
صهیونیست‌ها می‌کشند که فاشیست است،
فاشیست‌ها می‌کشند که کمونیست است‌،
کمونیست‌ها می‌کشند که آنارشیست است،
روس ها می‌کشند که پدر سوخته از چین حمایت می‌کند،
چینی‌ها می‌کشند که حرام‌زاده سنگ روسیه را به سینه می‌زند،
خمینی می‌ کشت که حرام‌زاده ضد انقلاب است،
و حالا احمدی نژاد نه تنها می‌کشد بلکه تجاوز جنسی هم می کند که توله سگ انقلابی است!!!….
و می‌کشند و می‌کشند و می‌کشند…
و چه قصاب خانه‌ی است اين دنيای بشريت!!!

برگرفته از احمد شاملو با اندکی تصرف
سنی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating