چهارشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۸

نيكولا ساركوزى: مردم ايران مستحق چيز بهترى از رهبران كنونى خود هستند

نيكولا ساركوزى رئيسجمهور فرانسه در يك كنفرانس مطبوعاتى مشترك با آنگلا مركل صدراعظم آلمان گفت: ”مردم ايران مستحق چيز بهترى از رهبران كنونى خود هستند“. وى افزود: ”من مىخواهم بگويم چقدر ما شجاعت مردم ايران را تحسين مىكنيم“. در اين كنفرانس مطبوعاتى نيكولا ساركوزى و آنگلا مركل تصريح كردند، در صورتيكه رژيم ايران در گفتگو بر سر برنامه اتمى با جامعه بينالمللى شكست بخورد، آنها خواهان تحريمهاى شديدترى خواهند بود. صدراعظم آلمان گفت: ”اين مهم است كه يك اظهارنظر روشنى از طرف رژيم ايران صورت بگيرد كه آيا مايل به گفتگوها هستند و اينكه آيا پيشنهادهاى جامعه بينالمللى را مىپذيرند““.اگر اينطور نيست، ما در اجلاس جى 20 در روزهاى 24 و 25سپتامبر تحريمهاى بيشتر را مورد بحث قرار خواهيم داد. وى افزود:“ فرانسه و آلمان هر دو اين ديدگاه را دارند كه تحريمهاى شديدتر در آنموقع بايد دنبال شود ”.
ایران افشاگر

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating