چهارشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۸

فخر و مباهات جلاد مرتضوی به شکنجه، تجاوز و قتل دستگیرشدگانسعید مرتضوی، جلاد اوین و قصاب مطبوعات که سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را داشت، در مراسم معارفه و تودیع دادستان قضات و دادسرای انقلاب تهران، کارنامه خود در اعتراضات بعد از انتخابات را درخشان دانست. او که در وقاحت دست کمی از پدرخوانده خود، علی خامنه ای ندارد در این جلسه گفت: "در اواخر سمت خود متاسفانه با حوادث بعد از انتخابات مواجه شدیم كه از همین رو تلاش كردیم تا بحران به وجود آمده كه فتنه ای بزرگ بود با كمك قضات مورد بررسی قرار دهیم كه از این رو می‌توان گفت كه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اغتشاشات اخیر كارنامه درخشانی نشان می‌دهد."مرتضوی در حالی اینگونه به لاف و گزاف می پردازد که هنوز پرونده قتل و کشتار و شکنجه جوانان دستگیر شده در بازداشتگاه های تحت سرپرستی او روی میز قرار دارد و طشت بی شرافتی او و مجموعه تحت امرش در تجاوز جنسی به پسران و دختران شرافتمند مردم ایران از بام فلک به زیر افتاده است. گماشته ولی فقیه و ملیجک تحت امر او در این جلسه همچنین سوابق قتل و کشتار جوانان در سالهای گذشته را نیز بخشی از موفقیتهای خود در پابوسی رهبرش خواند و به اعمال خود مُباهات کرد. او گفت: "در ابتدای مسوولیت بنده در دادسرای عمومی انقلاب تهران متاسفانه با حوادث 18 تیر و 20 خرداد روبرو شدیم كه در این دوران قضات مجاهد به سرعت وارد عمل شده و پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دادند."ماجرای حمله اوباش رژیم در 18 تیر به دانشجویان و قتل و ضرب و شتم آنان و شکنجه و آزار و اذیت دستگیرشدگان و سپس دادگاه رسوای مهاجمان به کوی موضوعی نیست که از چشم مردم ایران پنهان باشد. اما مرتضوی اعمال شنیع و غیر قابل تصور اوباش رژیم در سرکوبی جوانان و برگزاری دادگاه های فرمایشی را از افتخارات خود می داند و اینگونه از انجام آن بر خود می بالد. پر واضح است که مرتضوی دستور و مجوز برخورد با جوانان و مردم ایران را از رهبر رژیم گرفته و قتل و کشتار و آزار جنسی که توسط اوباش تحت امر او انجام گرفته، زیر نظر بالاترین مقام رژیم یعنی، علی خامنه ای اعمال شده است. به همین دلیل است که در روزهای گذشته دفتر مهدی کروبی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که: "یکی از شاهدان آزار جنسی مدتی است ناپدید شده و خبری از وی نیست که بنابر این دفتر کروبی اعلام می کند مسوولیت هرگونه اتفاق ناگواری که برای این فرد و خانواده اش روی دهد با دادستان وقت تهران آقای مرتضوی و نمایندگان ایشان خواهد بود."اینگونه است که فردی سیاهکار و ددمنش که در دست درازی به جان و مال و ناموس مردم گوی سبقت را از خونخواران تاریخ ربوده است، در چشم رهبر رژیم روز به روز عزیز تر می شود و به پاداش اعمال بی شرافتانه اش، پست و مقام بالاتری می گیرد.
جعفر پویه

ایران ب ب ب

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating