دوشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۸۸

نقش پاسدار قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس در عراق، در گسترش تروريسم


خبرگزاري مك كلاچي آمريكا, طي مقاله اي, به نقش پاسدار قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس در عراق در گسترش تروريسم پرداخت. قاسم سليماني, هدايتگر نيروي قدس سپاه پاسداران است؛ يك نيروي شبه نظامي و يك سازمان جاسوسي كه ماموريت آن گسترش دخالت رژيم ايران در منطقه خاورميانه مي باشد. سليماني وجود سياستمداران حامي رژيم ايران را در دولت عراق تضمين كرده است, او به كرات با مقامات ارشد عراقي ديدار نموده و از عناصر شيعي ر نيروهاي امنيتي عراق كه متهم به شكنجه و قتل اقليت سني مي باشند, حمايت كرده است. يك مقام ارشد عراقي به خبرگزاري مك كلاچي آمريكا گفت: ما بخواهيم يا نخواهيم, آمريكاييها بخواهند يا نخواهند, عراقيها بخواهند يا نخواهند, قاسم سليماني هسته مركزي سياست رژيم ايران در عراق است. اين نيروي قدس است كه همه امور را به پيش برده است, بلحاظ سياسي, نظامي, اطلاعاتي و اقتصادي. آنها سياست خارجي ايران در عراق را (پيش مي برند). اين منبع در ادامه افزود: مقامات عراقي و آمريكايي به مك كلاچي گفتند كه سليماني همچنين: در آوريل سال 2006 به طور آهسته وارد منطقه سبز بغداد (Slipped into ) - منطقه به شدت حفاظت شده و تحت تصرف آمريكا و دولت عراق شده است تا براي هماهنگي و موزون كردن انتخاب نخست وزير عراق, تلاش نمايد. مقامات آمريكايي گفتند كه او ممكن است بيش از يك بار, به آنجا رفته باشد. قاسم سليماني همچنين شبكه هاي قدرتمندي را تشكيل داده است كه در مورد عمليات نظامي نيروهاي آمريكايي و عراقي, اطلاعات جمع آوري مي كند. شبكه سليماني, شامل هركارمند ارشدي در سفارت ايران در بغداد مي شود؛ شروع آن با يك سفير است. فرمانده سپاه قدس همچنين شبه نظاميان شيعي را آموزش داده, هدايت نموده و به آنها پول و سلاح از جمله خمپاره و موشكي را كه به سفارت آمريكا شليك شد (داده است). همچنين نفوذكننده هاي انفجاري (اي.اف.پي) و بمب هاي كنارجاده اي پيچيده را (در اختيار آنها قرارداده) كه موجب مرگ صدها آمريكايي و عراقي شوند.

مك كلاچي

ایران افشاگر

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating