چهارشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۸

گرايش عمارحكيم به ايران وسوء استفاده ازموقعيت پدرشروزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط امروزچهارشنبه 2 – 9 – 2009 با اشاره به انتخاب عمارحکیم به سمت رهبری مجلس اعلای اسلامی عراق گفت مخالفان حکیم او را به " حمايت از ايران وسوء استفاده از نفوذ پدرش " متهم می کنند. بر اساس این گزارش عمارحکيم با تاثيرپذيری از تربيت مادربزرگ لبنانی تبار خود در زمينه های فرهنگی واجتماعی تفکراتی باز دارد و اين موضوع دلیل اصلی موفقيت وی در ايجاد روابطی قوی با طيف های مختلف جامعه عراق به شمارمی آید.الشرق الاوسط درعین حال تاکید کرد مخالفان عمارحکیم اعتقاد دارند که او به صورت ارثی به ریاست مجلس اعلا رسیده است.آنها همچنین اتهاماتی علیه حکیم درباره ثروت فراوان او و سوء استفاده از نفوذ وموقعیت پدرش مطرح می کنند.به گفته مخالفان عمارحکيم ، او درنجف زمین ومنازل مسکونی زیادی دراختیار دارد وتلاش می کند با استفاده ازجوانان و ازطريق موسسه شهيد محراب برحامیان خود از میان جوانان بیفزاید.آنها می گویند گرايش های عمارحکیم به حمايت از ايران بيشتر از تمايل او به منافع ملی عراق است.مجلس اعلای اسلامی عراق بزرگترين سازمان شيعیان درعراق است وازحمايت مادی ومعنوی ايران برخورداراست.

العربیه

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating