دوشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۸۸

بلوچستان قبرستان متجاوزان


بلوچستان گورستان متجاوزان به مال و ناموس و دین و سرزمین خواهد شد و برای متجاوزان بهتر است که خود بلوچستان را ترک کنند و حاکمیت این سرزمین را به مالکان اصلی آن یعنی ملت بلوچ بازگردانند ورنه اجسادشان فرستاده خواهد شد و تاریخ گواه است که هر متجاوزی به این سرزمین حمله کرده است گور خود را کنده است و امروز متجاوزان کافر صفوی هم بدانند که گورشان کنده شده است و به زودی اجسادشان پیش خانواده هایشان ارسال خواهد شد همانگونه که شوشتری ها فرستاده شدند.بلوچ مهمان نواز است اما به متجاوزانی که سرزمین بلوچستان را اشغال کرده و حق مردمان را تضییع نموده و دین و مذهب این مردم را به سخریه گرفته هرگز رحم نخواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating