یکشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۸۸

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


موسی به رهی دید یکی کشته فتاده حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشست گفتا که: که را کشتی؟ تا کشه شدی زار!

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating