یکشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۸۸

کشته شدن بیش از دوصد تن از مزدوران رژیم در عملیات امروز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بلوچ در عملیات جان بر کفن و استشهادی مبارزین ملت بلوچ بیش از دوصد نفر از مزدوران رژیم کشته شده اند و در این عملیات همچنین دهها تن از مخبران به هلاکت رسیده اند.
بیمارستان ها در بلوچستان مملو از لاشهای مردار پاسداران رژیم است در هر جای بوی تنفن می آید
مردم بلوچستان خیلی خوشحال هستند و صدای الله اکبر سر میدهند.
خانواده های شهدا از خوشحالی گریه میکنند.
سلام بر مبارزین
الله یار و یاورتان باد

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating