دوشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۸۸

اطلاعیه ی جدید جنبش مقاومت مردمی ایران : ملت بلوچ متجاوزان به سرزمین و دین و ناموس را به سزای اعمالشان خواهند رساند


پاسخ به اطلاعیه خامنه ای جلاد

ملت بلوچ متجاوزان به سرزمین و دین و ناموس را به سزای اعمالشان خواهند رساند

بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله به اطلاع عموم می رساند که رهبرخونخوار نظام پلید ولایت فقیه آقای خامنه ای در اطلاعیه ای درد و غم و غصه اش را از هلاکت پاسداران مزدورش ابراز نموده و مبارزان را تهدید کرده است.
خامنه ای در این اطلاعیه حقیقت شیطانی و درنده خوئی و نفاق و دوروئی و دروغگوئی اش را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که مرکز همه دروغ پراکنی های و نفاقها و جنایتها می باشد.
خامنه ای که در تخریب مسجد شیخ فیض مشهد نقش مستقیم داشت و همچنین مدرسه دینی عظیم آباد زابل با دستور مستقیمش منهدم شد و علمای اهلسنت با حکمش اعدام و ترور شدند ، جنایات خود علیه ملت بلوچ را فراموش کرده و با دریده دهنی مردم بلوچستان را تهدید کرد.
او در بخش اول اطلاعیه مانند مزدوران دروغگویش مبارزات حق طلبانه مردم بلوچ و اهلسنت را بیگانگان نسبت که البته این عادت و شیوه استبداد و طاغوت می باشد و طاغوتیان همیشه اهل حق را به بیگانگان نسبت داده اند تا به حکومت دیکتاتوری و استبدادی و طاغوتی خود ادامه دهند.فرعونها و نمرودها و هامانها و ابوجهل ها و ابولهب ها همه در برابر حق چنین می گفتند و حق را به دیگران نسبت می دادند تا قدرت و دنیای خود را حفظ کنند و امروز فرزند معنوی آن ستمگران خامنه ای دجال صفت به شیوه نیاکانش متوسل می شود حکومت ننگین خود را حفظ نماید.خامنه ای که گویا بلوچ را نمی شناسد به تهدید روی آورده است و می گوید انتقام می گیرد و نمی داند که عملیات ها در بلوچستان خود انتقام الهی است ، انتقام قتل و غارت سپاهیان در بلوچستان ،انتقام اعدام صدها جوان بی گناه ، انتقام خون علمای ربانی که به خاطر حق و صداقت و عدالت به شهادت رسیدند ، انتقام تخریب مساجد اهلسنت ، انتقام تخریب مدارس اهلسنت ، انتقام مصاحف قرانی که توسط ابلیسیان زمان و مزدوران خامنه ای در چاههای فاضلاب انداخته شد و انتقام هزاران جنایت دیگر که سپاهیان خامنه ای پلید در بلوچستان وسائر نقاط ایران مرتکب شده اند.
خامنه ای در بلوچستان بوده است و خوب می داند که بلوچ هنگامیکه به پا خواست دیگر کسی را یارای ایستادن در برابرش نیست و امروز بلوچستان یکپارچه بپاخاسته است و تا بدست آوردن عزت و آزادی به این نبرد ادامه می دهد و الله در این مسیر همراه با مظلومان است ب .خامنه ای بداند که ملت بلوچ دست متجاوزان به سرزمین و دین و مذهب و ناموسش را قطع خواهد کرد و به متجاوزان اجازه نخواهد داد که براحتی در این سرزمین به چپاول و یغما پرداخته و دین و مذهب مردم را به تمسخر گیرند.تهدیدهای خامنه ای و مزدورانش امثال جعفری و فیروز آبادی و ...هیچ تاثیری بر ملت غیور بلوچ ندارد و این ملت با تهدید های بزرگتری مقابله کرده است و متجاوزانی همچون انگلیس و پرتغال و صفوی ها را شکست داده است و امروز هم با تکیه بر الله در برابر تهدیدهای خامنه ای حقیر و باند پلیدش خواهند ایستاد و از سرزمین و دین و مذهب و ناموس خود دفاع خواهند کرد.

جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating