یکشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۸۸

خامنه ای را دخیل چاه جمکران کرده اند ( بمنظور بهبود بیماری )

خبرشدیم مقام عظمی وقاحت کسالت پروستات دارند . خدمت آقا رسیدیم که رئیس دفترشان گفت حالشان خوب نیست ، مخصوصا بعد از وقایع اخیر که در کهریزک پسران و دختران را حامله میکرده اند ، و از آن موقع به دلیل پرکاری ، پرستات آقا حسابی کار دستشان داده . چند نفر پزشک سهمیه بسیج و چند نفر پزشک متخصص سپاه هم شرفیاب شدند و گویا کاری از دستشان بر نیامد . لذا به پیشنهاد حضرت آیت الله مصباح یزدی و سفارش موکد جناب دکتر محمود ایشان را به قم فرستادیم تا دخیل چاه جمکران شوند . شاید که شفا پیدا کنند . ما هم رفتیم قم و حضرت اقا را در همین وضعیت که در عکس مشاهده میکنید یافتیم . برای سلامتشان دعا کنید .

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating