سه‌شنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۸

حزب حیات آزاد کردستان: سر تسلیم در برابر هیچ ظلم و زوری فرو نخواهیم آورد


کوردیناسیون حزب حیات آزادکردستان" پژاک" در رابطه با فشار رژیم بر ملت کرد، زندانیان سیاسی و مدنی کرد و همچنین به مناسبت سالگرد اعتصاب سراسری زندانیان کرد در ایران و شرق کردستان، بیانیه ای صادر کرد. در بینایهء "پژاک" آمده‌ است: با فراخوان کوما جواک کرستان برای شروع مرحلهء حل مسئله کرد، در شرق کردستان و ایران ، پژاک عملیاتهای نظامی را متوقف کرد، که ‌تاکنون نیز ادامه دارد. بنا به‌ تجربیات تاریخی، حرکت آزادی خواهی ملت کرد انتظارداشت، که‌ دولت ایران، قبل ازدولت ترک پاسخی مثبت به فراخوان ملت وحزبمان دهد. این در حالیست ،که ‌به‌ دنبال مبارزه‌ء بی نظیر ملت کرد و تقدیم هزاران شهید در شمال کردستان ، مرحلهء جدیدی که‌حل مسئله کرد را مورد بررسی قرار می دهد شروع شده است. اما گویا رژیم ایران قصد ندارد، این تغییر و تحولات که‌ در منطقه‌ و جهان رخ می دهند، بخصوص پیشرفتهایی را که‌ در رابطه ‌با حل مسئله کرد انجام گرفته‌اند را درک و براین اساس برخورد کند. رژیم بر عکس، اعلام توقف عملیاتهای نظامی از طرف حزبمان را فرصتی برای استقرار نیروهای نظامی خود در شڕق کردستان و ملیتاریزه‌ کردن می بیند و فشار خود بر ملت کرد و زندانیان سیاسی کرد و شکنجهء آنها در راستای از میان برداشتن اراده‌ء ملت کرد را، افزایش داده ‌است. رژیم با استقرار نیروهای نظامی خود در مرزهای شرق و جنوب کردستان و توپ باران مناطق کوهستانی جنوب کردستان و بخصوص با صدور حکم اعدام برای یکی دیگر از فعالین سیاسی کرد بنام، حسین خضری نشان میدهد که‌ رژیم ایران ‌موضعی را در پیش گرفته است که‌ با هیچ یک از معیارهای انسانی همخوانی ندارد. این حکم صادره‌، نه تنها برای حسین خضری ،بلکه برای همهء ملت کرد، در‌شرق کردستان صادر شده ‌است و موضع گیری رژیم درمقابل ملت کرد در این مرحله رابه خوبی نشان می دهد و همچنین نشاندهنده‌ء چگونگی پاسخ رژیم، به‌فراخوان صلح ملت کرد است. حسین خضری فعال سیاسی ومدنی کرد، ‌تنها اتهامش خدمت به‌ ملت کرد و سازماندهی کردن این ملت است. در ادامهء بیانیهء پژاک آمده‌ است، همچون حزب حیات ازاد کردستان اعلام می داریم که‌ موضع گیری رژیم درقبال حسین خضری، برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است و رفتار رژیم را از نزدیک تعقیب می کنیم، بدون شک به دلیل اتخاذ تصمیمهایی به این شیوه، ما نیز همچون حزب حیات آزاد کردستان" پژاک" توقف عملیتها را ، مورد بازنگری قرار خواهیم داد و اینگونه اقدامات رژیم را بی پاسخ نخواهیم گذاشت . جوانان کرد بخصوص نیروهای گریلا، به هیچ وجه چنین اسلوبی را هرگز قبول نخواهند کرد و صاحب نیروی تلافی گراست. اگر چه هیچ نیروی، توان تحریک ما را ندارد، اما هرگز سر تسلیم در مقابل هیچ ظلم و زوری، فرود نخواهیم آورد. همچون ملت کرد و حزبمان با مقاومت و اعتصاب غذای 47 روزهء 25 اگوست سال 2008 رفقایمان و فعالان سیاسی، بطور آشکار اعلام کردیم ،که‌ نه تنها از صدور احکام اعدام و شکنجه رژیم هراسی نداریم، بلکه در راستای رسیدن به ‌اهداف مقدسمان، به‌ استقبال شهادت می رویم. ترس از مرگ در سایهء فسلفه و ایدئولوژی رهبرآپو(عبدوالله‌ اوجالان) در کردستان و شرق کردستان ، دیگر جای ندارد و بدون شک ملت کرد،در این راه آمادهء پرداخت هر نوع تاوانی است ولازم است ،رژیم ایران این واقعیت را بخوبی ،درک کند. در همین چارچوب، از رژیم ایران می خواهیم ،به جای اینکه با سیاستهای خود سعی در برهم زدن روند حل مسئلهء کرد در شمال کردستان و عمیقتر کردن مشکل باشد ، سیاستهای خود را مورد بازبینی قرار دهد، و به ‌جای آن، نقش پیشاهنگی برای حل مشکلات خاورمیانه را بر عهده‌ گیرد . هم زمان لازم است ،رژیم با استفاده ‌از تجربهء مبارزهء ‌ملت کرد در شمال کردستان و همچنین مبارزه‌ء ملت کرد درشرق کردستان ،به‌ارادهء ‌ملت کرد و نیروی حزبمان معترف شود و هرگونه موضع گیری بغیر از این، اسباب خشونت را فراهم خواهد کرد،که‌ دراین مورد ما همچون "پژاک" رژیم را مسئول این خشونتها می دانیم. در انتهای بیانیهء حزب حیات آزاد کردستان آمده ‌است: در اینجا پیاپیش سالگرد مقاومت تاریخی رفقایمان و فعالان سیاسی ومدنی کرد در 25 آگوست سال 2008 را به ‌همهء زندانیان سیاسی و مدنی و همه ملت کرد تبریک می گوییم و از همه زندانیان می خواهیم با اتحاد سطح مبارزه‌ و مقاومت را بالا ببرند. همزمان از ملت کرد میخواهیم که درقبال رفتارهای رژیم ،هوشیارانه موضع گیری کنند و با فعالیتهای خود حمایتشان را از همهء زندانیهای سیاسی کرد، بخصوص حسین خضری را که‌به‌اعدام محکوم شده‌است ،اعلام کنند. لازم است جوانان کرد مبارزاتشان را نیرومند تر کنند ومانع اقداماتی این چنینی، از سوی رژیم شوند.
روژهه لات

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating