یکشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۸۸

پس بگرد تا بگردیم

آیت الشیطان عباسعلی سلیمانی نماینده خامنه ای تروریست و به اصطلاح امام جمعه شیعان مهاجر مقیم اقلیم بلوچستان در جمعه گذشته همچون ارباب محلیش شهریاری جنایتکار جنگی این چنین یاوه گوییهایی کرده اند که اصلا لازم به توضیحاتی بر آن نیستوی حرف از تبعیت از رهبری به عنوان بیمه میزند زیرا نزد یک دیکتاتور شما وقتی بیمه هستید که تمام و کمال مطیع و مزدور وی باشید و در این راه همچون خودش عمل کرده و در جنایت و ایجاد فضای رعب و خفقان از هیچ امری فرو گذار نکنیدسلیمانی و همپالکیهایش همچون شهریاری و حجت الشیطان حمیدی و دیگر جنایتکارانی مثل نوکران خامنه ای در سپاه 23 سلمان تا بدینجا بیمه گرفته اند به خیال باطل خود ولی غافلند از آنکه اولا بیمه را الله می دهد و بعد مردم و تاریخ گواه این مدعاست که هیچ دیکتاتور و رژیم توتالیتری جاوید و پاینده نبوده استدر ادامه سلیمانی از کوتوله سیاسی رژیم یعنی احمدی نژاد آنچنان تعریف و غلو نموده به این پندار که هر کس در مورد این معشوقه آقا غزلسرایی کند بیشتر مورد لطف و مرحمت قرار خواهد گرفتاو غافل از آن است که ملت بلوچ و اهل سنت ایران و مردم ایران دیگر بندهای زبونی و سکوت را شکسته اند و و این فدایت شومها کار به جایی نخواهد برد و بالخصوص در اقلیم بلوچستان پایه های رژیم آخوندی آنچنان دچار لرزه شده اند که بطور مثال همین کوتوله سیاسی احمدی نژاد در آخرین سفرش به بلوچستان از رعب و وحشتی که فرندان غیور و سلحشور این مرز بوم بر آنان مستولی کرده اند تنها مسافتی حدود 2 کیلومتر یعنی از فرودگاه زاهدان تا استانداری و مقر اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات واقع در میدان آزادی را پیمود و بی درنگ و بدون اجرای برنامه های از پیش تعیین شده فرار را بر قرار ترجیح دادملت بلوچ که دیگر واقفند بر این خیمه شب بازیهایی مثل انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و در نظام دیکتاتوری این گونه ترمها خالی از معنا و مفهومند و به یک حساب از این نوکرکان و مزدوران هیچ گلایه ای نیست چون به مانند نوکرک سلطان محمود غزنوی اینان نوکر آقایند نه نوکر بادمجاندر پایان لازم است نکته ای را به خامنه ای ترورست و نوکرکان محلیش یادآور شویم هر بیمه ای که دل تنگتان می خواهد بکنبد ، بکنید ولی به یاد داشته باشید که فرزندان بلوچستان و اهل سنت ایران دشمنان شمایانند و هر فرصتی را مغتنم شمرده تا بر پایه های پوسیده شما به حول و قوه الهی بتازند پس بگرد تا بگردیم
فرزند بلوچستان
الف.ب.
لینک خبر

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating