سه‌شنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۸

سلیمانی و قلاده دارانش و خیالات واهیشانآیت اشیطان سلیمانی نماینده رهبر در امور شیعیان و غیر بومیان مقیم بلوچستان مثل ارباب محلیش شهریاری فاشیست این روزها به هر بهانه شیرجه رفته تا ادعای خلوصش را به ابلیس الزمان خامنه ای به اثبات برساند
سلیمانی از شعور اینقدر به دور است که نمی داند که یک دیکتاتور وقتی ببیند نوکرکش در مزدوری کوتاهی کرده و یا دارد دست از پا خطایی کرده و یا به قولی دارد جدا از ارباب دفتر و دستکی به راه می اندازد او را آنچنان خرد و خمیر می کند که در دستگاهش دیگر نوکرکی را جرات چنین پا دراز کردن از گلیمش نباشد و وقایع این روزها در بین سران و دار و دسته نظام در تهران نمونه ساده ای است از اقتدار دیکتاتور و ترس فروپاشیدن کاخ شیشه ایش
سلیمانی از دارزین و تاسوکی مثال به عنوان عقب نشینی یاد می کند !؟
جالب است که خوب میداند که فرزندان غیور و متدین بلوچستان دیگر این تاکتیکها را به کنار گذاشته اند و از حملات با کارایی بیشتر و هزیته کمتر استفاده می کنند که نزدیکترین مثالش عملیات حسینیه علی بن ابی طالب در خیابان آزادی زاهدان مرکز بلوچستان بودسلیمانی تو به این می گویی عقب نشینی ولی فرزندان بلوچستان بدان می گویند پیشروی تا اندرون بتکده های شما که بالاترین ضریب امنیتی را برایش قائل شده اید
و به الله قسم در خانه ات هم خواب آسوده نداری !!
و ضربات اقتصادی وارد کردن بر پیکره نظام پوسیده آخوندی که اصلا و ابدا جای سخن ندارد و فقط کافیست در سطر در این مورد بنویسیم که فرداست که توی سلیمانی را به خاطر همین چند کلمه لفاظی و چرندیاتت مورد بازخواست از طرف چند ارگان امنیتی و اطلاعاتی قرار دهند
بیش از این سلیمانی را ارزش نیست که در بابش وقت صرف کرده و به خزعئولاتش توضیح داد
ولی نکته ای بسیار الزامی اینجا لازم به یاد آوریست برای بقالدار استان به اصطلاح استاندار علی محمد آزاد و دیگر نوکرکان خامنه ای که بدانید که هرچه از خاک این سرزمین را شما نوکران خامنه ای به یغما ببرید به حساب شخصیتان و حساب رژیم نوشته خواهد شد و مثلا شهریاری کور خوانده که به اسم دامادها و برادرزاده هایش از ذخایر و اموال مردم بلوچ در یزد و دیگر جاها کارخانه بزند و یا دهمرده برای انتقال ساده تر پولها به خارج از کشور پسرش را به اسم تحصیل راهی فرنگستان انگلیس کند و اسمش را گستاخانه بگذارند تسهیلات و رفاه برای مردم

فرزند بلوچستان
الف .ب
راهیگ

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating