پنجشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۸۸

به یاد زنده یاد فرزند رشید بلوچستان شهید عبدالغفور ریگی


به یاد برادر شهیدمان سرمچار عبدالغفور ریگی

آن مبارز وارسته که چه سبکبالانه پرگشود

آن حماسه آفرین آزاده که با تقدیم جان خویش به مظلومان این سرای خفقان زده آموخت که

باید بر طاغوت طغیان نمود

آن رشید مردی که ذلت و ظلم و بند را نپذیرفت

و بر اهریمن خروشید و آزاده و رها به سوی نور حق شتافت

عبدالغفور جان شهادتت مبارک و راهت مستدام

آزاد بلوچ

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating