جمعه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۸

هم اکنون هر بلوچی به آن مجاهد بزرگ و مبارز مخلص افتخار می کند و مادران فرزندانشان را با نام وی نام گذاری می کنند


شهید یاسر ،حسین شنبه زهی قهرمان مجاهد و مبارز مخلصی بود که یادش همیشه در ذهن باقی خواهد ماند و رشادتها و دلاوریهایش برای ابد زینت تاریخ بلوچستان قهرمان پرور خواهد بود.
نام شهید قهرمان یاسر برای همیشه در قلب فرزندان سرزمین ایمان و جهاد ثبت شد و هم اکنون هر بلوچی به آن مجاهد بزرگ و مبارز مخلص افتخار می کند و مادران فرزندانشان را با نام وی نام گذاری می کنند.

نام یاسر لرزه بر دل مستکبران و دژخیمان می انداخت و کافران متجاوز را به وحشت می انداخت
او با قلبی مملو از ایمان دار و حماسه و شجاعت در چاه جمال ایرانشهر به مقابله با مشرکان بزدل رفت و تا آخرین لحظه با رشادت جنگید و جانش را در راه الله و به خاطر اسلام و مسلمانان فدا نمود.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
تفتان

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating