چهارشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۸۸

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت جنداللهبسم الله الرحمن الرحیم


بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله به آن دسته از علماء و سرداران مزدور که در راستای اهداف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات حرکت می کنند هشدار می دهد که دست از خیانت به اهلسنت و ملت بلوچ بردارند زیرا دیگر وقت آنان به پایان رسیده است و جوانان مومن و سلحشور ملت بلوچ با آنان با شدت برخورد خواهند کرد.
جنبش به سردارانی همچون سردار بشیر احمد ریگی و دیگر سرداران مزدور و به علمائی همچون مولوی کریم زائی و مولوی عبدالصمد ساداتی هشدار می دهد که دست از خیانت به دین و ملت و قران بردارند و به آغوش ملت بازگردند زیرا که دیگر به خائنان اجازه خیانت داده نمی شود و سوگند به خدا که نزدیک ترین افراد به شما سرداران و حتی فرزندان شما اعضای جنبش هستند و همان فرزندان غیور ، شما را به سزای خیانتهایتان خواهند رساند.
رژیم و سپاه پاسداران می خواهند با استفاده از سرداران مزدور که هیچ ایدئولوژی و عقیده و تفکری ندارند ملت بلوچ را به جان هم بیاندازند و طبق سیاست کثیف تفرقه بیانداز و حکومت کن به حکومت خود بر ملت بلوچ ادامه دهند.اما دیگر زمان اختلافات قبیله ای به پایان رسیده است
و امروز ملت بلوچ به هوشیاری و بیداری رسیده است و ملت بلوچ از هر قبیله و طایفه ای مسلمان و برابر و برادر هستند و پیامبر اسلام در حجة الوداع پا بر تعصبات نهاد و اعلام کرد که دیگر هیچ کس را بر کسی دیگر برتری نیست ،سفید را بر سیاه برتری نیست و سیاه را بر سفید برتری نیست و همه فرزندان آدم و برابر و برادر هستند.امروز در هر خانه ای این گفته پیامبر با صدای رسا خوانده می شود و جوانان این گفته را آویزه گوش خود کرده اند و اختلافات قبیله ای هیچ جایگاهی در ملت بلوچ ندارد و سرداران و ملاهائی که در این راستا به سپاه خدمت کرده و به ملت خیانت کرده اند جایگاه خود را از دست داده اند و حتی نزدیکان آنان خواهان برخورد با آنان هستند.
جنبش به آن دسته از جوانان که سلاح از رژیم گرفته و به جای خدمت به رژیم با جنبش بیعت کرده اند شاباش می گوید و از دیگر جوانانی که چنین سلاحهائی دریافت کرده اند می خواهد که هر چه زودتر به جنبش ملحق شوند و به ملت خود خدمت کنند.جنبش با سلاح گرفتن از رژیم مخالف نیست اما مردم باید بدانند که این سلاح را چگونه استفاده کنند ، بسیار بودند جوانان و حتی سردارانی که پس از دریافت سلاح مخفیانه به جنبش پیوسته اند و جنبش به این جوانان و سرداران شاباش می گوید و از دیگران هم می خواهد مثل برادران خود سلاح خود را علیه رژیم به کاربندند و در راستای دفاع از دین و ملت گام بردارند.امروز جنبش چنان فراگیر شده است که همه بلوچستان را درنوردیده است ،و حتی به خانواده همان مزدوران راه یافته است و فرزندان همان سرداران و ملاهای مزدور آماده عملیات علیه رژیم هستند و حاضرند جان خود را در راه دفاع از دین و ملت تقدیم نمایند.
جنبش باری دیگر به سرداران و عالم نماهای مزدور هشدار می دهد که دست از خیانت بردارند و در غیر این صورت منتظر برخورد شدید فرزندان دلیر و مومن بلوچستان باشند.

جنبش مقاومت مردمی (جندالله)

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating