پنجشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۸۸

یار شهیدمان سرمچار اسماعیل قنبر زهی - یونس جان


زنده یاد یار شهیدمان یونس جان مظهری در وقار
مونسی بی همتا
سنگ صبوری وصف ناپذیر
مبارزی سرمچار
در نبردی دلاورانه با دژخیمان خامنه ای سفاک حماسه آفرین رزمید تا
جام شهادت را نوش کرده و به دیدار پروردگار شتافت
روحت شاد یونس عزیزم
یادت به خیر
و شهادتت مبارک باد
آزاد بلوچ

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating