چهارشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۸

مقاله ای بسیار مهم پیرامون درگيری های اخير مناطق كردستان

تحت عنوان : پیمانه ی ظلم حکومت ایران لبریز شده است!!
دووربین : سي سال از پيروزي انقلاب ايران به رهبري امام خميني مي گذرد؛ در صورتي كه هم اكنون بيش از هر زماني بي برنامه و بي هدف اند!! سي سال از وعده هاي فريبنده سران انقلاب و زرق وبرق آن وعده ها مي گذرد (وعده هايي كه به اهل سنت دادند) اما در مدت اين سي سال و در زمان هيچ دولتي هيچ كدام از آنها محقق نشد... بيش از سي سال قبل(قبل از به پيروزي رسيدن انقلاب) عكس امام خميني و كاك احمد مفتي زاده را باهم چاپ مي كردند و مردم و طرفداران انقلاب، در كوچه وخيابانها باخود حمل مي كردند و شعارر مرگ بر طاغوت و رژيم شاهنشاهي سر مي دادند. اما برپايه عدل و وفاي دولتمردان ايران، احمد مفتي زاده 4 سال پس از پيروزي انقلاب ايران، زنداني شد و پس از 10 سال حبس در زندان اوين –همان ساوالك شاهنشاهبرای خواندن این مقاله ای بسیار مهم پیرامون درگيری های اخير مناطق كردستان Link را کلیک کنید .

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating