جمعه، تیر ۰۵، ۱۳۸۸

گزارش خوانندگان؛ حمله به سفارت رژیم در سوئد

سفارت ایران در سوئد به دست معترضان ایرانی تسخیر شد و به شدت تخرییب شد.قبل از آن ماموران سفارت مردم را با چاقوو باتوم زده بودند. در حال حاضر پلیس مردم معترض را از سفارت ایران در سوئد بیرون کرده است. یکی از مردم به دست ماموران سفارت چاقو خورده است.بعد از حمله به مردم توسط کارکنان سفارت ایران در سوئد و چاقو زدن به دست یکی از آن ها و کلت کشیدن مردم به شدت آنها را زده اند

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating