سه‌شنبه، تیر ۰۹، ۱۳۸۸

اخراج ذلت بار مدیر حوزه “رسول اکرم” مرکز جاسوسی و شیعه گری ایران از سنگال

این مدیر رافضی با تعدادی از شیعیان به ذلت و پستی و خواری نزد شیخ رفتند و از او خواستار عفو شدند. مگر شیخ درخواست آنانرا نپذیرفته بر اخراج ایشان از کشور اصرار و پافشاری نموده امر کرد تا اداره حوزه را شخص دیگری بدوش گیرد، و محمد شاهدی رضوی ذلیلانه به ایران برگشت.اخراج ذلت بار مدیر حوزه “رسول اکرم” مرکز جاسوسی و شیعه گری ایران از سنگال
خاص سنی نیوز:شخصی که ذلیلانه از سنگال اخراج شده است محمد شاهدی رضوی نام دارد که از چندین سال به این سو سیاه پوشان قم او را به صفت نماینده شیعیان به کشور آفریقایی سنگال فرستاده بودند تا اداره حوزه آنها را در داکار پایتخت سنگال که مرکز جاسوسی و شیعه گری ایران بود و به حوزه رسول اکرم مسمی شده بود بدوش بگیرد تا بدینترتیب جوانان این کشور فقیر آفریقایی را به مذهب شیعه جذب نموده، عقائد پاک ایشانرا فاسد ساخته به عقیده باطل لعن و دشنام و شرک و بدعت آلوده سازند.فعالیتهای “محمد شاهدي رضوي” در سنگال:۱- چنانچه پیشتر یاد آور شدیم او مدیر حوزه در آنجا بود جاییکه یک زمانی عده ای از جوانان به مذهب شیعه گرویده بودند.۲- او وظیفه داشت تا جوانانیرا که در چنگ شان می افتد به ایران برای تعلیم در حوزه علمیه قم (گمراه شدن)بفرستد.۳- به طور مداوم محموله هایی از کتابهای شیعه به این مرکز می رسید تا بطور رایگان در داخل سنگال توزیع نماید به این باور که میتواند از این راه عقیده تشیع را در اذهان مردم رسوخ دهد… ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.۴- بیشتر کوشش میکرد کمک های زیر بنایی را به شیعیان سنگالی تقدیم کند که خوشبختانه اکثریت آن به ناکامی انجامیده و نتیجه مثبتی به ارمغان نداشته است.۵- کتابهایی را تألیف نمود و برخی آنرا به حوزه سپرد تا تدریس بشود منجمله: تاریخ إسلام. و چه کسانی اهل بیت هستند.علت اخراج شان از سنگال:شخص مذکور در نفاق و تقیه سرآمد بود، در مقابل شیخ های صوفی خود را محب یاران پیامبر معرفی میکرد، و به شیوه های شعبده بازان آنچه وانمود میکرد که در قلبش ذره ای از آن نمیبود.در یکی از روزها هنگامیکه به دانشجویان حوزه تدریس میکرد، به دشنام دادن صحابه و خلفاء راشدین آغاز کرد، که ناگهان یکتن از دانشجویان دستش را بالا کرد تا پرسشی را مطرح کند. البته این شاگرد که محمد کونتا نام دارد فرزند رئیس طریقه کونتیه در سنگال میباشد، که خود را منسوب به اهل بیت پیامبر میپندارند. این شاگرد خطاب به مدیر گفت: من ملاحظه نمودم که شما دارید با مردم از دو رویی کار میگیرید، هنگامی در مجالس عمومی سخنرانی میکنید بر صحابه درود و ثناء میفرستید و وقتیکه با ما در داخل حوزه میباشد به صحابه لعن و نفرین میفرستید؟با شنیدن این حرفها مدیر ناراحت شد و از کوره در رفت و به او گفت: شما ادعا میکنید که از آل البیت هستید، در حقیقت شما از سلاله معاویه و یزید هستید.این شاگرد بسیار خشمگین شد و پدرش را از قضیه آگاه ساخت، بلافاصله افراد قبیله دست به شورش زدند و برضد محمد شاهدی رضوی شوریدند پدر شاگرد مذکور که رئیس آن قبیله است با وزیر کشور سنگال در تماس شده از او خواستار اخراج فوری محمد شاهدی رضوی از سنگال شد.سپس قضیه داغتر شد تا بالاخره به رئیس جمهور کشور رسید، و وزیر کشور مدیر را توصیه نمودند تا نزد شیخ صوفی رفته از او پوزش خواهی کند و به اشتباه خود اعتراف کند تا بدین وسیله بتوانند چاره ای برای بقای او در سنگال دریابد در غیر اینصورت مجبور است سنگال را ترک نماید.بلاخره این مدیر رافضی با تعدادی از شیعیان به ذلت و پستی و خواری نزد شیخ رفتند و از او خواستار عفو شدند. مگر شیخ درخواست آنانرا نپذیرفته بر اخراج ایشان از کشور اصرار و پافشاری نموده امر کرد تا اداره حوزه را شخص دیگری بدوش گیرد، و محمد شاهدی رضوی ذلیلانه به ایران برگشت.و الحمدلله طوری اخراج شد که بار دیگر نتواند برگردد.و این قضیه خیلی بر مردم سنگال تأثیر داشت و بر حیثیت و شرف شیعیان لطمه وارد کرد، و مردم سنگال حقیقت را درک کردند و دانستند که واقعا شیعیان با صحابه کینه و دشمنی دارند.و حکمتی که در قضیه به مشاهده رسید اینست که قضیه مزبور باعث تیره گی مناسبات میان سفارت ایران و مرکز جاسوسی آنها در سنگال و شیوخ صوفیه گردید و طبق آخرین خبر هزاران نفر از مردم سنگال که فریب ایران را خورده و شیعه شده بودند دوباره به دامان اسلام برگشتند.

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating