چهارشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۸

twitter :یک دختر در میدان بهارستان تیر خورد


خبر های twitter
* یک دختر در میدان بهارستان تیر خورد.*
درگیری در میدان بهارستان بسیار شدید شده است. مردم را به شدت می زنند.*
برای جلوگیری از تجمع تمام راههای منتهی به بهارستان توسط گارد ویژه و بسیج مسدود شده !*
آخرش که چی؟حالا اگه یه چند وقتم مردمو بتونن خفه کنن...بالاخره مهر میشه دانشجوها میرن سر کلاسا خابگاها پر میشه کوی به خون میکشن دوباره میگن کویو تخلیه کنین؟تا کی میخان دهن مردمو ببندن؟فکرشونم مینونن؟ *
درگیری در میدان بهارستان. به مردمی که در پیاده رو هم راه می روند حمله می کنند. گاز اشک آور را مرتب می زنند*
برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت متروی میدان بهارستان را بسته اند.

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating