چهارشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۸

دهمین روز تحصن دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد


خبرنامه امیرکبیر: دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان برای دهمین روز نسبت به کشتار مردم معترض و همچنین تقلب در انتخابات اعتراض کردند. دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان با روشن کردن شمع یاد شهدای روزهای اخیر را گرامی داشتند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، تحصن دانشجویان در حالی در دانشگاه سیستان ادامه دارد که مسئولین دانشگاه و کمیته انضباطی هر روز دانشجویان را در مورد ادامه تحصن تهدید می کنند. همچنین نهادهای امنیتی با خانواده های دانشجویان تماس گرفته و آنها را تهدید کرده اند. در ادامه تحصن دانشجویان، بیانیه های اخیر مهندس موسوی توسط چند تن از دانشجویان برای جمع قرائت شد. دانشجویان همچنین گزارش دادند که به دلیل ادامه اعتراض دانشجویان مسئولین دانشگاه سعی دارند به هر طریق ممکن دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان را برای چند ماه تعطیل کنند. در پایان این مراسم دانشجویان با خواندن سرود یار دبستانی اعلام کردند که تا دستیابی به حقوق خود از پای نخواهند نشست.

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating