یکشنبه، تیر ۰۷، ۱۳۸۸

مردان مسلح با تیراندازی بسوی انبار سوخت در ایرانشهر یک مخزن بزرگ را به آتش کشیدند

نیمه شب گذشته مردان مسلح با حمله به مخازن نگهداری سوخت شهرستان ایرانشهر یکی از سه منبع بزرگ موجود در آنجا را به آتش کشیدند، طبق اخبار منتشره در این حمله بیش از سه میلیون لیتر نفت سفید از بین رفته است . ضمن اینکه این حادثه هیچگونه خسارت جانی نداشته است.هنوز شخص یا سازمان مسلح خاصی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، به نظر میرسد این اقدام هم بدنبال سلسله حملات مسلحانه گذشته باشد که در بعضی مواقع منجر به کشته شدن نظامیان جمهوری اسلامی می شود.بلوچستان سالهاست صحنه درگیری میان گروههای مسلح بلوچ و نظامیان جمهوری اسلامی است متاسفانه پس از انجام درگیریها و بمبگذاریها افراد بی گناه زیادی دستگیر، و با اتهام همکاری با گروههای مسلح مواجه می شوند.
بلوچه گپ

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating