چهارشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۸

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت ایران (جندالله ) /خطاب به علمای اهلسنت


به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران از علمای اهلسنت می خواهد که به جمع معترضان به دیکتاتوریت و استبداد ولایت فقیه در سراسر کشور بپیوندند و با اعلام تظاهرات مسالمت آمیز نارضایتی خود و جامعه اهلسنت را از جنایات باند افراطی ولایت فقیه ابراز نمایند.امروز فرصتی تاریخی برای جامعه اهلسنت پیش آمده است و اعتراضات از تقلب در انتخابات فراتر رفته و به اعتراضات به دیکتاتوریت و استبداد و ظلم و ستم تبدیل شده است وجامعه اهلسنت باید به صف مبارزات سراسری بپیوندند و تنها نظاره گر نباشند زیرا قیام اهلسنت می تواند موجب فشار بیشتر بر دستگاه شود و از سوئی مشارکت در تظاهراتها و اعتراضات می تواند بر وضعیت آینده اهلسنت تاثیر بگذارد و نباید اهلسنت منتظر دگرگونی در مرکز باشند در آن صورت همچنان سرنوشتشان در ابهام باقی خواهد ماند و تاثیری در تحولات آینده نخواهند داشت.امروز جامعه اهلسنت منتظر واکنش شما علمای محترم هستند تا به صف تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران بپیوندند و در سرنوشت سیاسی خود سهیم شوند.علمای محترمشما خوب می دانید که ادامه حکومت کنونی وضعیت اهلسنت را اسفناک تر خواهد کرد و رژیم بر فشارهایش بر اهلسنت خواهد افزود و جنایات در حق اهلسنت افزایش خواهد یافت و شما هم نگران وضعیت موجود هستید اما تنها نگرانی نمی تواند تغییری ایجاد نماید و باید از فرصت پیش آمده استفاده نموده و به صف مبارزات مدنی و مسالمت آمیز مردم ایران بپیوندید.باید به وضعیت ذلت بار موجود پایان داد و در این راه باید همه مردم ایران همگام حرکت کنند و تنها یک گروه و مردم یک شهر نخواهند توانست حکومت را شکست دهند و باید همه بپا خیزند و در این میان شما علمای محترم مسئول هستید تا جامعه اهلسنت را بسیج نمائید و خود در این تظاهرات ها شرکت کنید و منتظر ارمغان آزادی از سوی دیگران نباشید.تظاهرات های خیابانی و اعتراضات مدنی شعور سیاسی مردم و جوانان را بالا می برد و آنان را نسبت به سرنوشت و آینده خود و مردم حساس می کند وآینده هم از آن تلاشگران و فداکاران است و شما می توانید نقش مفیدی در این میان ایفا نمائید.علمای کرامسکوت و نظاره کردن ظلم و جنایت و استبداد جز اینکه آینده مردم را تاریک نماید و زوال و نابودی ملت را رقم زند هیچ ارمغانی برای مردم نمی آورد.
پس بیائید و با عزمی راسخ تصمیمی قاطع در این برهه از تاریخ بگیرید وبه سکوت پایان دهید و با دعوت مردم به مبارزات مسالمت آمیزموجب دگرگونی واقعی در ایران شوید.به امید عزت وآزادی
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating