جمعه، تیر ۰۵، ۱۳۸۸

زنده باد آزادی


ما بلوچستان را با خون از دست داده ایم
وبا خون آن را پس خواهیم گرفت
آری ددصفتان پست ورزیل باید بدانند
که دیگر بلوچستان سرزمین آمال وآرزوها نخواهد بود
ودریای آرام ملت بلوچ دیگر به ساحل امن باز نخواهد گشت.
وامواج پر تلاطم جوانان این ساحل امن را باز خواهند یافت
آری بلوچستان جایگاه مردان خدا باز خدایی خواهد شد
وفرعونیان زمان را امواج نیل به کام خویش فرو خواهد برد...

دوستدار شهدای جندالله

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating