پنجشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۸

فریاد ما را بگوش مردم جهان برسانید


طی اینروزها تلویزیون های ماهواره های دائم دچار پارازیت است و موبایلها از پنجشنبه اس ام اس نمیفرستد و مکالمات تلفن همراه نیز دچار اختلال است. سرعت اینترنت در چهارروز اخیر به حداقل ممکن رسیده طوری که برای ورود به یاهو باید 20 دقیقه یا بیشتر وقت صرف کنیم. گوگل مشکل بیشتری دارد و یکهفته است که یوتیوب و اکثر سایتها فیلترست و هیچگونه تماسی نمیتوان برقرار کرد. اوضاع در تهران از نظر ارتباطی بسیار بهتر از شهرستانهاست در شهرهای دیگر اینترنت که عموما از کار افتاده و دسترسی به ماهواره امکان پذیر نیست و کلیهء خطوط خبری و اطلاع رسانی بسته و محدودست دائما نیز شایعاتی مبنی بر تضعیف روحیهء مردم و نیز ایجاد رعب و وحشت میان ملت، صورت میگیرد و از تلویزیونهای جمهوری اسلامی، معترضین به تقلب در انتخابات را اغتشاشگر و اراذل و اوباش میخوانند و خانواده ها را تشویق میکنند که از حضور فرزندان خود در اجتماعات اعتراضی ممانعت بعمل آورند تا دچار مشکل و یا درگیریهای خشونت آمیز نشوند. حتی شایعه کردند که جمع کردن ماهواره ها توسط مامورین انتظامی بصورت خانه بخانه آغاز شده است. دائم جوانان را در خیابانها مورد بازخواست قرار میدهند. جلوی اتومبیلها و موتورسوارها را میگیرند و ساعتها اذیت و سوال پیچشان میکنند تعدادی جوان حتی در گروه سه تا پنج نفری امکان ایستادن در خیابان و گفتگو با هم را ندارند و به جرم ایجاد اغتشاش متفرق و گاه بازداشت میشوند. مردم را هرلحظه به ایجاد درگیری و خشونت متهم میکنند، این حقیقت ندارد و دروغ محض است. مردم واقعا آرام و متین هستند و خود بسیجی ها و لباس شخصیها ایجاد درگیری و نزاع و چاقوکشی و به آتش زدن اتومبیلها میکنند تا ایجاد مسئله نمایند و قصدشان اینست که نیروی نظامی را با مردم درگیر و ملت را بخاک و خون بکشند. بیش ازین نمیدانم چگونه باید بنویسم و چه بنویسم چون میدانم شماها خودتان از ما بیشتر به چند و چون قضایا واقف هستید باور کنید وحشیگری و خشونت مامورین لات و چاقوکش که مجهز به زنجیر و چماق هستند و نیز نیروهای نظامی سراسر مجهز به لباسهای فولادی!!! بقدری حیرت آورست که انسان گاهی تردید میکند که مبادا ایران بدست یک حکومت بیگانه تحت اشغال و تصرف درآمده چون مامورین مسلح سراپا پوشیده از سلاح و سپر و بر کمر خود دارای اسلحه و گاز اشک آور و انواع باتومهای الکتریکی و غیره هستند هیچ شباهتی به ایرانی ندارند و حقیقتا جای نهایت و اوج تاسف و اندوه و خشم است که ملتی را اینسان بمحاصره و اشغال نظامی درآورند. درگیریها در سایر شهرها نیز بسیار زیادست اما متاسفانه اطلاع رسانی نمیشود. در ضمن اوضاع دانشگاهها در تهران و شهرهای بزرگ نیز فوق العاده نابسامان است و کشته ها و زخمی های هفتهء اخیر از نهایت خشونت حکومت با ملت خبر میدهد در ضمن امروز پنجشنبه است و باز طبق قرار تجمعی در میدان توپخانه قرارست انجام پذیرد. لطفا به همهء جهان بگویید که ما را در ایران از همه نظر محدود و تمام راههای اطلاع رسانی را مسدود کرده اند. ما در یک زندان سیاه، اسیر و گرفتار شده ایم. لطفا کمک و حمایت مان کنید. ترو خدا فریاد ما را بگوش مردم جهان برسانیداز وجدان و عاطفهء ملتها طلب حمایت میکنیم

با مهر و سپاس

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating