جمعه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۸

خامنه ای، آخرین قطعه پازل کودتا را چید: "نظر اقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است."

خامنه ای، به نظرم گور خودشو کند با حرفهای امروزش (تا به حال البته!). برخی قسمتهای مفیدمختصر حرفهای امروز:

- آقای هاشمی از سال 84 با آقای رئیس جمهور اخلاف نظر داشتند و دارند در مسائل سایست خارجیی، فرهنگی و...اما نظر اقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.

- البته آقایان (منظرو احمدی نژآد درمناظره) خود ایشون را متهم به فساد مالی نکرده اند (که کردند البته! )، مساله مربوط به نزدیکان و اطرافیان ایشون بوده که البته اثبات نشده است، نمی شود مطرحکرد و قاطعاً ادعا کرد
میتوانید مزخرفات خامنه ای دیکتاتور را در بی بی مستقیما ببینید و بشنویید

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating