سه‌شنبه، تیر ۲۳، ۱۳۸۸

اسامی 13 جوان بیگناه بلوچ که امروز در زندان مرکزی زاهدان توسط زابلی های فاشیست و تندرو جام شهادت را نوشیدند


۱- منوچهر شه‌بخش فرزند اكبر

۲- محمدحسن شاهوزهي فرزند شي محمد

۳- عبدالرزاق رشيدي فرزند حسن

۴- يعقوب گمشادزهي فرزند الك

۵- عبدالواسط شيهكي فرزند قائم

۶- ادريس نوتي زهي فرزند ابراهيم

۷- عبدالقياس ديدن نارويي فرزند جمعه‌خان

۸- عبدالصبور رخشاني فرزند عبدالغفور

۹- اسدالله وفايي فرزند جان محمد

۱۰- عبدالخالق ميربلوچ‌زهي فرزند هيبت

۱۱- طارق آباديان فرزند دادمحمد

۱۲- يحيي ريگي فرزند عبدالواحد

۱۳- خليل احمد ريگي خالص فرزند عبداللطيف

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating