یکشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۸۸

واعظان کاین جلوه در “محراب و منبر” میکنند, چون به “خلوت” میروند آن کار دیگر میکنند!

جناب حداد “عادل” !
پس از مشاهده عکس شما در بلادِ “کفر و خباثت”، انگیس یاد سخنان انقلابی و ضد استعماری شما افتادم:

یاد اینکه در سخنرانیتان در مجلس در سال 86 از ”خصومت كور و بی‌عقلی محض” دولت انگلیس یاد کردید!
یاد اینکه گفتید “انگلیس در نزد مردم مشرق زمین مظهر شیطنت تلقی می‌شود” و اقدامات دولت انگلیس در عرصه بین‌المللی و سیاسی را “نشانه بلاهت و سفاهت “آن توصیف كردید!
یاد اینکه در سال 87 درهمایش ایران و استعمار انگلیس،این کشور را متهم کردید که” باعث شدند لطمات زیادی ازسوی عراق در دهه‌های گذشته و نیز درسال‌های اخیر به ایران وارد شود” و نیز دولت انگلیس را مسبب “استعمار و زمینه ساز استعمار زدگی” دانستید!
یاد اینکه در بخش دیگری ازسخنان خود گفتید: “انگلیسی‌ها فقط از حیث ملیت و سرزمینی به ملت ایران لطمه نزده‌اند بلکه از حیث مذهب هم ضررهای زیادی زدند و سبب تفرقه بین ملت شدند”!
یاد اینکه در جریان همین انتخابات اخیر انگلیس را در راس فتنه انگیزی ها دانستید و این کشور را مسبب دامن زدن یه شورش های خیابانی خواندید …
وَ دهها گفته نغز دیگر شما!!
* نکته جالب و بسیار تامل برانگیز دیگر برای من در این تصویر پوششِ ظاهریِ همسر مکرمه شماست!! بله، صد البته این امریست شخصی و خصوصی و ربطی هم به این حقیر پیدا نمی کند!…اما تنها پرسشی برای این ذهن بیش کنجکاو پیش آمد و آن اینکه: آیا مردان غریبه انگلیسی “محرم تر” از مردان هم خونِ ایرانی بودند که بانو در موطن خویش به توصیه شما و امثال شما از “حجاب برتر” (!) استفاده می کنند و از همگان رو میگیرند اما در این بلاد کفر و استعمار به روسری سبک بسنده می کنند؟! شایدم به قولی مردان انگیسی “نا مرد”تر و حلالند!!
شما را که نمی دانم ، اما شامه من پر شد از بوی “ریا” ،”تظاهر”، “استحمار” و “تحمیق”!
اینجاست که این بیت درّین وصف الحال این روزگارانِ ماست :
واعظان کاین جلوه در “محراب و منبر” میکنند, چون به “خلوت” میروند آن کار دیگر میکنند!

کودتا نیوز

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating