دوشنبه، تیر ۲۲، ۱۳۸۸

میکشیم آنان را که میکشند جوانان مظلوم ما را


اعلانیه ی جدید انجمن جوانان مبارز زاهدان

فردا در زاهدان اعتصاب عمومی خواهد بود و زاهدان را جهنمی برای زابلی های فاشیست میسازیم

و بدل خون جوانان مظلوم بلوچ صدها زابلی تندور را رهسپار جهنم میسازیم.

انجمن جوانان مبارز بلوچ زاهدان اعلان میکنم که فردا را روزی سوگوار برای زابلی ها تبدیل خواهیم کرد

و میکشیم آنان را که میکشند جوانان مظلوم ما را

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating