پنجشنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۸

شعار « مرگ بر دیکتاتور» بر در اتاق احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت، دانشکده عمران


متن شعار: ای ننگ علم و صنعت خجالت خجالت مرگ بر دیکتاتور

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating