شنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۸

كروبى: "رفتار دستگاه امنيتى ايران بدتر از شكنجه گران اسرائيلى است


العربيه : مهدى كروبى شيخ اصلاحات و كانديداى دهمين انتخابات رياست جمهورى ايران كه اكنون در كنار موسوى رقيب اصلى احمدى نژاد براى آنچه كه حق خود و هوادارانشان در بازپس گيرى آراى خويش مى خوانند، ايستادگى و تلاش مى كنند، روز شنبه 25/7/2009 نامه اى را خطاب به وزير اطلاعات منتشر كرد.در اين نامه كه بر روى وبگاه شخصى كروبى آمده است، رئيس پيشين پارلمان ايران خطاب به غلامحسين محسنى اژه اى گفته است: در حال حاضر عناصر دستگاه امنيتى شما با دستگير و بازداشت شدگان به گونه اى رفتار مى كنند و از شيوه ها و وسايلى استفاده مى نمايند كه خشن تر و بى رحمانه تر از آنهايى است كه اسرائيلى ها عليه فلسطينيان در سرزمين اشغال شده ى آنان به كار مى برند. رهبر حزب اعتماد ملى در نامه ى خود نوشته است: كارهايى كه امنيتى هاى ايران در حال حاضر انجام مى دهند از كارهاى صهيونيستها بدتر است. چگونه مى توانيد بازداشت شدگان را در مساجد، مدارس و زواياى دوائر حكومتى نگهداريد و تحت شكنجه قرار دهيد. يادآور مى شود كه موسوى و كروبى طى روزها و هفته هاى اخير با بسيارى از خانواده هاى بازداشت شدگان و قربانيان اعتراضات بعد از انتخابات رياست جمهورى (12 ژوئن) ديدار و گفتگو كرده اند و كميته اى را نيز براى پشتيبانى از اين خانواده ها و پيگيرى امور دستگير شدگان تشكيل داده اند. گفتنى است كه در حوادث اخير اشخاصى كه سابقه ى تصدى مقامات بالا در جمهورى اسلامى داشته اند از يك سو و افرادى از گوشه و كنار ايران از سوى ديگر دچار خسارات مادى و معنوى شده اند و در روزهاى اخير چندين جسد كشف و افشا شده است كه به نظر مخالفات دولت احمدى نژاد، مرگ آنها مى تواند تحت شكنجه بوده باشد.

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating