دوشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۸۸

تجاوز به 200 كودك توسط عضو فعال بسیج

عضو فعال پایگاه بسیج مقاومت در شهرستان دهدشت به نام محمد افشین با همكاری یك گروه شش نفره به 200 كودك تجاوز كرده است كه در میان این 200 كودك، فرزندان مقامات رسمی شهر نیز وجود داشته اند.این خبر را خبرگزاری مهر با سانسور كامل منتشر كرد و در خبری كه از محمد افشین با عنوان «م.الف» نام برده است به بسیجی بودن وی اشاره نكرد و همچنین تعداد كودكان مورد تجاوز قرار گرفته را 80 كودك نوشت.محمد افشین به عنوان عضو فعال بسیج شهرستان دهدشت جزو كسانی بود كه در این شهرستان به عنوان «امر به معروف و نهی از منكر» با بسیاری از جوانان این شهر برخورد می كرد و حتی امر به معروف و نهی از منكر او 5 تا 6 درگیری میان او و مردم را رقم زد.این عضو بسیج كه خود را فردی مذهبی و معتقد به نظام معرفی می كرد در یكی از برنامه هایی كه در مسجد برگزار شده بود به مقامات انتظامی دهدشت می گوید به هیچ وجه وضعیت امنیت دهدشت رضایت‌بخش نیست و خواستار واگذاری بخشی از مسئولیت‌های امنیتی و اجرایی نیروی انتظامی به خود و گروه ایشان در پایگاه بسیج مقاومت می شود.شیوه تجاوز او به 200 كودك یادشده به این ترتیب بوده كه او و دیگر دوستان بسیجی‌اش از كودكان در حال تجاوز فیلمبرداری می كردند و بعد آن ها را به پخش این فیلم ها تهدید و مجبور می كرده اند تا دیگر دوستان خود را به محل استقرار آن ها ببرند.یكی از كودكان مورد تجاوز قرار گرفته وقتی نمی تواند فرد دیگری را برای تجاوز در اختیار محمد افشین قرار دهد برادر سه ساله خود را در اختیار آن ها قرار می دهد.محمد افشین كه با نام «ممد آتاری» به اغفال 200 كودك پرداخته بر روی برخی دیوارهای شهر نام «ممد آتاری» را می نوشته تا این كودكان هرگز حضور و ترس از او را فراموش نكنند و راز او را با والدین خود یا دیگران در میان نگذارند.

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating