یکشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۸۸

رژیم در آستانه سقوط!…

ایرانی که در آن آزادی است..
عقل و دانش حکم فرماست..
دانشمندانش سرآمد دنیا هستند..
ایرانی که معلم بشریت بسوی رستگاری است..
ایرانی که امید سلمان فارسی یار رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) بود..
ایرانی که آرزوی خلیفه دوم مسلمانان؛ عمر فاتح بزرگ ایران زمین بود…
سنی نیوز: کوخ نشینان گم نام نظام ولایی روی سیاه کاخ نشینان رژیمهای شاهنشاهی را سفید کردند.. کشوری که امروزه به فضل ثروت هنگفت و باد آورده خیالی نفتش ـ که پنجمین کشور نفتی جهان است ـ می‌بایستی سرآمد کشورهای جهان باشد در تلاش است خودش را بهتر از صومال و آفریقای گرسنه‌ی بی نهایت فقیر جلوه دهد. احمدی نژاد زاهد و پارسایی که از تجملات گریزان است و جز نان و پیاز غذایی نمی‌شناسد سرش را می‌دهد اما حاضر نیست اقتدار را رها کند. و یا حرفی از ملیاردها دلار بتاراج رفته زند!.. رفسنجانی که نیمی از اموال کشور را در جیب دارد نمی‌خواهد جوابگوی ملت باشد! خامنه‌ای که ولی فقیه است و کسی حق ندارد از ملیاردها دلاری که دفتر مقام معظم بجیب می‌زند، و یا از حسابهای بانکی مصادره شده‌ای پسرش مجتبی حرفی بزند.. دیوار این خانه که از بن بست ویران است در حال فرو ریختن است…ایران عدل و آزادی در سایه قرآن، زنده بادا…

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating