دوشنبه، تیر ۲۲، ۱۳۸۸

رژیم عقب نشینی کرد و بعد از تهدید مبارزین جنبش قرار است امروز اعدام مظلومانه جوان ملت بلوچ در داخل زندان صورت گیرد


دیروز رژیم دیکتاتور در طی اعلانیه ای که در تمام سایتهای مزدورش نشر گردید مبنی برفردا 14 تن از جوانان ملت بلوچ در ملاء عام مظلومانه اعدام میشوند دراعلانیه که از فا شیست های زابلی و بسیجی های تندرو خواسته شده است که فردا در روز 23 تيرماه جاري و راس ساعت 6:30 بامدادا در پارک لاله در محل به شهادت رسانیدن جوانان مظلوم بلوچ شرکت کنند.

در ساعات اخیر دیشب بعد از تهدید جنبش مقاومت مردمی ایران به جلادان رژیم رییس دادگستری رژیم در بلوچستان بزدلانه اعلان کرد که اعدام جوانان مظلوم بلوچ در داخل زندان انجام میگیرد.

این عملکرد بزدلانه رژیم نشان میدهد که این مزدوران چقدر بزدل و ترسو هستند که در داخل کشور با این همه نیرو و توپ و تانک از مبارزین میترسند.

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating