سه‌شنبه، تیر ۲۳، ۱۳۸۸

جنایتکاران باید کشته شوند

برخی چنین میاندیشند و توصیه می کنند که جانیان در حق ملت بلوچ بخشیده شوند چون یا بلوچ نیستند و یا از درد ملت بلوچ بی خبرند و از رنجها و مصیبتهائی که این ملت مظلوم از دست پاسداران رژیم کشیده اند مطلع نیستند.
چگونه فرزندان بلوچ به دار کشیده شوند و پاسدارانی که این فرزندان را دستگیر کرده و تا چوبه دار رسانده اند بخشیده شوند؟

چگونه جوانان بلوچ گلوله باران شوند و پاسدارانی که بی مهابا خون جوانان را می ریزند بخشیده شوند تا باز به جنایت علیه مردم ادامه دهند.چگونه علمای بزرگواری همچون مولوی عبدالقدوس و مولوی محمد یوسف ناخنهای دست و پایشان کشیده شوند و بدنشان اطو شود و با درل سوراخ شوند و جلادانی که با علمای ما چنین کرده اند مورد عفو قرار گیرند؟کلا و هرگز !!!این ممکن نیست که قاتلان بخشوده شوند!امکان ندارد به سفاکان مدال داده شود!می گویند سرباز هستند؟!

گویا جنگ در بلوچستان بین خامنه ای و مبارزین است!!نه چنین نیست!همین سربازان و پاسداران هستند که می کشند و قتل می کنند و تیرباران می کنند و جنایت می کنند و تجاوز می کنند و ....و باید کشته شوند تا دیگر پای به بلوچستان نگذارند.چندین بار به اینها هشدار داده شد که به بلوچستان نیایند و چندین بار آزاد شدند تا شاید به عقل آیند و به بلوچستان نیایند اما مثل اینکه متوجه نمی شدند و الان باید کشته شوند تا دیگر به بلوچستان نیایند و راحت جنایت نکنند و تمامی جنایتکاران بدانند که روزی به چنگال عدالت گرفتار خواهند شد و آنوقت قابل رحم و بخشش نخواهند بود.
دلاور بلوچ

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating