دوشنبه، تیر ۲۲، ۱۳۸۸

مادر سهراب بر بالای جنازه فرزندش با شهامت میگوید (فیلم)

مادر سهراب: مردم بدونید همتون، همتون بدونید، ناجوان مردانه بچهٔ منو کشتن، میدونید، ۲۶ روز منو چرخوندن. چرخوندن گفتن تو اوین. گفتن تو اوین، اما کشته بودنش. خودشون کشته بودنش، تیر به قلبش زدن، نامردن، نامردن، من باید حرفمو بزنم. هیچ کس نمیتونه جلوی منو بگیره ...

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating