چهارشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۸

انسداد 300 کیلومتر از مرز بین دو بلوچستان در سال جاری توسط نیروی انتظامیاسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور در مصاحبه ای از مسدود شدن ۳۰۰ کیلومتر دیگر از نوار مرزی بلوچستان غربی با بلوچستات شرقی خبر داده است در سال گذشته ۳۲۰ کیلومتر از مرز دو بلوچستان از قسمت شمالی مسدود شده است.

احمدی مقدم دلیل ایجاد حصار میان دو بلوچستان را آنچه که او آنرا استقرار امنیت اجتماعی و انضباط اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر خوانده عنوان نموده است.

احمدی مقدم بدون اشاره به مشکلات فراوان ساکنین مرز بلوچستانهای غربی و شرقی که سالهاست به دلیل سیاستهای غلط جمهوری اسلامی بزرگترین لطمه را از انسداد مرز متحمل میشوند مردمی که نسبت فامیلی نزدیکی با یکدیگر دارند اما کار انسداد مرز علاوه بر زیان اقتصادی فراوان آنان را روز به روز از یکدیگر دور تر خواهد کرد .

بلوچه گپ

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating