پنجشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۸۸

فیلم تظاهرات مبارزین تهرانی علیه رژیم منحوس آخوندی

فیلم؛ جنگ و گریز مردم و نیروهای سرکوبگر در میدان توحیدفیلم؛ تظاهرات تهران: زندانی سیاسی آزاد باید گردد


فیلم؛ آتش زدن سطل های زباله در تظاهرات تهران

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating