پنجشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۸

اطلاعیه جدید جنبش پیرامون درگیری سرمچاران با پاسداران در نوبندیان و کوه سفید

به نام خدابدینوسیله جنبش مقاومت (جندالله) به اطلاع عموم مردم بلوچستان می رساند که روز گذشته فرزندان دلیر و غیور بلوچستان در منطقه نوبندیان چابهار با پاسداران و نیروهای مرصاد درگیر شدند که در این درگیری دهها تن از پاسداران رژیم به هلاکت رسیده و سرمچاران توانستند ضربه سنگینی به نیروهای رژیم وارد نمایند.روز گذشته صدها تن پاسدار با دهها خودرو به یکی از پایگاههای مبارزین در منطقه نوبندیان حمله کردند که با مقاومت شدید مبارزان مواجه شدند و با طلبیدن نیروی کمکی پایگاه مبارزان را محاصره کردند و مبارزان هم از پایگاه نزدیک جنبش کمک خواستند که با رسیدن مبارزان از پایگاه دیگر نیروهای رژیم در محاصره مبارزان قرار گرفتند و این درگیری ساعتها ادامه داشت و ضربه های سختی به نیروهای رژیم وارد شد و مبارزین اجساد 12 تن از پاسداران هلاک شده را دیده بودند و گزارشهای مردمی از هلاکت بیش از 26 تن از پاسداران رژیم حکایت دارند.مبارزان دیشب هنگامیکه یقایای نیروهای رژیم با استفاده از تاریکی شب فرار کردند با صحت و سلامت و بدون دادن هیچ تلفاتی به پایگاههای خود بازگشتند.همچنین در این درگیری فرمانده قرارگاه نظامی ریمدان به هلاکت رسیده است.همچنین در درگیری دیگری در منطقه کوه سفید گشت نزدیک شهر سراوان مبارزان با نیروهای رژیم درگیر شدند که این درگیری سه روز ادامه داشت و در این درگیری بیش از 30 پاسدار رژیم به هلاکت رسیدند.این درگیری هم زمانی آغاز شد که نیروهای رژیم به پایگاه مبارزان در کوه سفید حمله کردند و در این حمله نیروی زمینی سپاه با پشتیبانی نیروی هوائی شرکت داشتند که با مقاومت شدید مبارزان دهها پاسدار به هلاکت رسیده و سپاه مجبور به عقب نشینی از منطقه شده و از مزدوران محلی برای مقابله با مبارزان استفاده نمود که در این درگیری یکی از مبارزان و غیورمردان بلوچستان به شهادت رسید و دو مبارز دیگر مجروح شدند و یک خودروی حامل مواد منفجره بدست مزدوران رژیم افتاد و دیگر مبارزان محل پایگاه را به نقطه ای دیگر تغییر دادند.جنبش طی این اطلاعیه از مردم بلوچ می خواهد که به صفوف مبارزات بپیوندند و بداند که راه عزت و پیروزی این ملت در مبارزه است و هیچ قدرتی و هیچ بیگانه ای نمی تواند به ملتی دیگر آزادی بخشد مگر اینکه خود ملت بپاخیزند و مبارزه نمایند و حق خود را از متجاوزان بگیرند.امروز کوههای بلوچستان در اختیار مبارزان می باشند و مبارزان در هر نقطه آموزش نظامی می دهند و جوانان باید از این فرصت استفاده نموده و آموزش نظامی دیده و خود را آماده نبردی سخت با متجاوزان و اشغالگران نمایند.جنبش آمادگی خود را برای آموزش گروه سازی و همچنین فعالیت گروهی و آموزش اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و آموزش جنگ مدرن چریکی و بمب سازی و ... اعلام می نمایند و از جوانان بلوچستان می خواهد در مدتی کوتاه این آموزشها را فراگرفته و جنگ با رژیم را آغاز نمایند.امروز همه ضعف و ناتوانی و بیچارگی رژیم را در برابر مبارزان مومن و غیور دریافته اند و می بینند که مزدوران رژیم چه اندازه بزدل و ناتوانند و لازم است که جوانان بپاخیزند و دمار از روزگار این رژیم در آورند و مدد و نصرت الله با مظلومان است.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating