جمعه، تیر ۱۹، ۱۳۸۸

دوربین مخفی در منزل یک فعال اهــل سـنـــت کــرد زبان ایران

دوربین : منبعی کاملا راسخ و مورد اطمینان سایت دووربین در خبری به سایت مسلمانان اهل سنت ایران دووربین ؛ اعلام کرد که ، اطلاعات جمهوری '' اسلامی '' ایران در یک حرکت دور از اسلام و مسلمان مؤمن وعملی زشت و به دور از هر انسان جوانمردی ، در یک عمل بی شرمانه در خانه برادری از اهل سنت ایران که دارای افکار سلفی جهادی است . دوربین مخفی کار گذاشته اند که تمامی زندگی شخصی این برادر اهل سنت را فیلم برداری کرده اند ، از جمله غذا خوردن ، لباس عوض کردن و حتی از زمانی که این برادر با همسر مؤمنش که حافظ کل قرآن است با هم همبستر کرده اند . بعد از مدتی به خانه این مسلمان اهل سنت حمله کرده و بعد از زندانی فیلم شخصی خود و همسرش را در زمان جماع در زندان نشان ایشان داده اند . و به این مسلمان گفته اند : باید اعلام کنید که من از جماعت شیخ زانا هولیری هستم . اگر چنین کاری نکنید فیلم جـــماع شــما و همسرتان را در بین مسلمانان اهل سنت به طور فجیعی پخش خواهیم کرد .ما بعد از خبردار شدن از این عمل دور از انسانیت و مطمین شدن از حقیقت آن و شناخت قبلی از این مسلمان اهل سنت و همسر محترم و الحمدالله حافظ قرآنش ، و نامه جماعتی از مسلمانان اهل سنت ایران که به ما رسیده است : ''' ما مسلمانان و مخصوصا' مسلمانان اهل سنت ایران را از این اعمال اطلاعاتی اگاه و اعلام می کنیم ؛ در زمان پخش این فیلم از احتمالاتی که نکند فیلم در انها تاثیر کند و باعث شود که مسلمانان موحد و مجاهد خود را مورد سرزنش قرار دهند . چون در دنیا و قیامت گناه بار و پاسخ گو باید باشند . در همین جا روبه این خانواده محترم می گوییم ؛ که این عمل اطلاعتی و کفارانه هیچ وقت گذشته مسلمانانه و موحدانه و پرنور شما در دل مسلمانان اهل سنت پاک نخواهد شد . انشاء الله '''

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating