سه‌شنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۸

دیشب ملت , احمدی نژاد را به چیزشان هم حساب نکردند .

دیشب برای خودش شبی بود . احمدی نژاد آمده بود تا یک سری دروغ و دغل بازی را دوباره برایمردم ردیف کنه ! همان مزخرفاتی که همبشه به دنبال گفتنشان هست . به محض شروع سخنانش , ازدور ونزدیک صدای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به گوش رسید . این یعنی اینکه مردم تلویزیون ها راخامو ش کرده اند و هیچ ارزشی برای منتصب خامنه ای قائل نیستند . این یعنی تمام حرفها و پندهای شخصخامنه ای یعنی کشک و پشم !علیرغم این که باز عده ای راه افتادن و به بهانه آلودگی هوا ! رفتن مسافرت و همان کاری را کردند که این حکومت می خواسته !باز آنهایی که سنگر را حفظ کرده اند , ثابت کردند که در این مورد خاص یعنی نامشروعبودن حکومت و غیرقانونی بودن احمدی نژاد اصلا کوتاه نمی ایند . دیشب باز مردم نشان دادند که حتی به اندازهنوک سوزن برای احمدی نژاد و خامنه ای ارزش قائل نیستند و آنها را به چیزشان هم حساب نمی کنند .

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating