پنجشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۸۸

حمله پلیس به مردم صدای شلیک اولین گاز اشک آورو شعار مرگ بر دیکتاتور


twitter.com
مجدداً الله اکبر در میدان انقلاب و حمله پلیس به مردم صدای شلیک اولین گاز اشک آور هم شنیده شد از دورتر صدای مرگ بر دیکتاتور هم می آید.یک دختر را در خیابان انقلاب به طرز بدی بازداشت کردند. تا سوار کردن او به ماشین او را روی زمین می کشیدند. چندین نفر بازداشت شدند .

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating