چهارشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۸

غم مخور و امیدوار باش


دیگر صحنه های دیروز صحنه های ترور و اعدام

دیگر صحنه های آه وناله مادران تکرار نخواهد شد

دیگر صحنه های جان دادن جگر گوشه ها در دامان مادران

تکرار نخواهد شد

دیگر اشک غم و سکوت پدران را نخواهی دید

دیگر ذلت دیروز را ای ملت غیور نخواهید دید

آری ما راه عزت را آموخته ایم

وجهاد را آزموده ایم وپیموده ایم

دیگر سحر فرعونیان بر موسی اثر نخواهد کرد

دیگر ظلم نمرودیان ،ابراهیم را نخواهد سوخت

چرا که اسماعیل عاشق ذبیح شدن راه خداست

خدای عیسی خدای من و شماست

پس غم مخور و امیدوار باش

که راه محمد راه ماست

دوستدار شهدای جندالله

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating