شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۸۸

فیلم حمله وحشیانه گارد رهبری به مردم / حدود 20 نفر از افراد گارد خ.ر (خامنه ای ) ، یه یک راننده حمله میکنند و شروع به تخریب ماشین و کتک زدن راننده


هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating