شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۸۸

برادر ابوعمار از سیاست خارجی رژیم دیکتاتور میگوید

چیزی که تردید ایجاد کرده اینکه کشور ما از برخی از مسلمانان حمایت می کند و از برخی حمایت نمی کند.
بطور مثال : مسلمانان در چچن توسط روسهای ملعون به بدترین شکلی قتل عام شدند اما کشور اسلامی ما کوچکترین اعتراضی ننمود.
مسلمانان در طرابلس لبنان توسط صهیونیستهای لبنانی قتل عام شدند کشور ما اعتراضی ننمود.
مسلمانان غزه که توسط اسرائیلیها هدف حمله قرار گرفتند کشور اسلامی ما سنگ تمام گذاشت و مردانه از آنان حمایت کرد.
یک نفر از مسلمانان که در آلمان هدف ظلم قرار گرفته بود کشور ما بشدت اعتراض نمود و در نماز جمعه دیروز تهران جنازه نمادین آن خواهر مسلمان تشییع شد و مردم مسلمان ایران راهپیمایی نمودند .
اما بیش از صد و هفتاد نفر و شاید صدها نفر از مسلمانان مظلوم توسط حکومت قرون وسطایی چین قتل عام شدند کشور ما کوچکترین اعتراض ننمودند.

دو ضرب المثل
ضرب المثلهایی که معمولا استفاده می کنیم بسیار زیاد هستند. اگر اساس و ریشه ضرب المثلها را بدانیم منظور آن ضرب المثل را بهتر می توانیم بفهمیم و جای استفاده آن را نیز بهتر می فهمیم . ما به دو ضرب المثل اشاره می نماییم.
1- دسته گل به آب دادن
وقتی کسی کار خرابی انجام می دهد می گویند : فلانی دسته گلی به آب داده . اصل و اساس این ضرب المثل از این قرار بوده است که :


سالهای دور مرد بدشانس و بد اقبالی بود هر جا وارد می شد و در هر مجلسی قدم می گذاشت آن جا و آن مجلس به عزا تبدیل می شد.
روزی عروسی پسر عموی وی بود اقوام و دوستان از وی خواهش کردند برای آنکه خدای ناکرده در مراسم ازدواج اتفاق بدی نیافتد او آن روز از روستا بیرون برود.
مرد بد اقبال قبول کرد و از روستا بیرون آمد به باغی بیرون از روستا رفت و به انتظار پایان مراسم ازدواج نشست. همینطور که در باغ قدم می زد چشمش به جوی آب افتاد وقتی به یادش آمد که این جوی آب از داخل همان خانه که مراسم در آن برگزار می گردد عبور می کند ، ناگهان فکر جالبی به ذهنش رسید . با خود گفت حال که من نمی توانم در مراسم شرکت داشته باشم به نوعی دیگر در شاد کردن مجلس دستی داشته باشم .
او از داخل باغ دسته گلی زیبا درست کرد و محکم بست و آن را در آب انداخت و با خود فکر کرد وقتی عروس و داماد این دسته گل را ببینند چقدر شاد می شوند. و به ابتکار وی آفرین می گویند.
طرفهای غروب وقتی مرد به روستا برگشت دید عروسی به عزا تبدیل شده . با تعجب پرسید : چه شده ؟ گفتند : معلوم نیست کدام از خدا بیخبر دسته گلی در آب انداخته بود که پسر بچه کوچکی برای گرفتن آن خود را به آب انداخته و خفه شده است .
از آن زمان به بعد این ضرب المثل درست شده که هر کسی کار بدی کند که دیگران در رنج بیافتند می گویند دسته گلی به آب داده.
2 – یک بام و دو هوا
این ضرب المثل را نیز ما زیاد استفاده می کنیم. اصل این ضرب المثل از آنجا درست شده که : می گویند: پسر و داماد یک زنی همراه با خانمهای خود شبی مهمان او شدند آن زن بعد از شام برای خوابیدن آنها پشت بام رختخواب پهن کرد برای پسر و عروس خود یک گوشه رختخواب انداخت و برای داماد و دخترش طرف دیگر .
مدتی از شب گذشت زن برای کاری پشت بام رفت دید دختر و دامادش از هم فاصله دارند آنها را بیدار کرد و گفت به هم بجسبید و بغل هم بخوابید که هوا سرد است و سرما می خورید.
پسر و عروسش این پند را شنیدند لذا به هم چسبیدند . وقتی زن کنار آنها رسید دید به هم چسبیده اند گفت : از هم فاصله بگیرید که هوا گرم است و خدای ناکرده مریض نشوید. در این وقت عروس زن گفت : قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را .
و این ضرب المثل شد برای کسی که در یک جا دو جور رفتار داشته باشد.
یک بام و دو هوا در سیاست خارجی کشور ما
معمولا کشور ما این افتخار را دارد که تنها حکومت اسلامی است و دفاع از مسلمانان را وظیفه خود می داند. هر کجا مسلمانی مورد ظلم قرار گیرد کشور ما از آن مظلوم حمایت و دفاع می کند.
چیزی که تردید ایجاد کرده اینکه کشور ما از برخی از مسلمانان حمایت می کند و از برخی حمایت نمی کند.
بطور مثال : مسلمانان در چچن توسط روسهای ملعون به بدترین شکلی قتل عام شدند اما کشور اسلامی ما کوچکترین اعتراضی ننمود.
مسلمانان در طرابلس لبنان توسط صهیونیستهای لبنانی قتل عام شدند کشور ما اعتراضی ننمود.
مسلمانان غزه که توسط اسرائیلیها هدف حمله قرار گرفتند کشور اسلامی ما سنگ تمام گذاشت و مردانه از آنان حمایت کرد.
یک نفر از مسلمانان که در آلمان هدف ظلم قرار گرفته بود کشور ما بشدت اعتراض نمود و در نماز جمعه دیروز تهران جنازه نمادین آن خواهر مسلمان تشییع شد و مردم مسلمان ایران راهپیمایی نمودند .
اما بیش از صد و هفتاد نفر و شاید صدها نفر از مسلمانان مظلوم توسط حکومت قرون وسطایی چین قتل عام شدند کشور ما کوچکترین اعتراض ننمودند.
یک بام و دو هوا را ..

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating