سه‌شنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۸

برخیز ای مجاهد راه خداآیا وقت آن نرسیده که حق و باطل را از هم تشخیص داده باشی
و خیرخواهان را از تنگ نظران
و از اصحاب جحیم شناسایی کرده باشیم
آیا وقت آن نرسیده که به یاری دین خدا بشتابیم.
آیا وقت آن نرسیده که باید با ظلم وستم به مبارزه ببپردازیم
ودیگر نظاره گر ظلم،اعدام،شکنجه... نباشیم
وغم وغبار را از چهره ملتت پاک کنی.
برخیز ای مجاهد راه خدا
برخیز...

دوستدار شهدای جندالله

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating