یکشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۸

ایران؛ تايمز لندن: جامعه بزودی منفجر خواهد شد


تايمز لندن در گزارشی با اشاره به وضعیت بحرانی در ایران نوشت، تحليلگران معتقدند كه در ايران خشم مردم در حال افزايش است و جامعه بزودی منفجر خواهد شد. اين خشم مى تواند در جریان مسابقات فوتبال يا هر مکان دیگری كه تعداد زيادى از مردم تجمع کنند، منفجر شود. تحلیلگران مى گويند مخالفان و معترضان مخفى خواهند شد و تظاهرات برق آسا برگزار خواهند كرد.
به گفته تحلیلگران، انتطار می رود برخى عناصر دست به حملات خشونت ‌آميز علیه مراكز و ارگانهاى دولتى بزنند.

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating