شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۸

خلیفه خامنه‏ای و بلوچستان


صد و شصت جوان بلوچ در درگیری‏های اخیر دستگیر شده‏اند. تعدادی از آنها از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان هستند. یکی از نیروهای امنیتی که اخبار داخلی را به مبارزین بلوچ می‏رساند گفته است در بین این افراد که سعی شده از طوایفی انتخاب شوند که به نظر رژیم در شلوغی‏ها دست دارند افرادی که به سن کهولت رسیده‏اند هم وجود دارد. در میان آنها تعدادی از طلاب و مدرسین مدارس دینی هستند. این صد و شصت نفر به تهران اعزام شده‏اند و مقامات امنیتی قصد دارند با زیر فشار گذاشتن روسای طوایف و روحانیون سنی استان، به افرادی دسترسی پیدا کنند که توان نیروی انتظامی را در این استان به هیچ گرفته و عملاً جاده‏های استان را در اختیار دارند. هنوز معلوم نیست سه نفر بلوچی که (جمشید خالق‏دادی، خدابخش ریگی و نجیب‏الله گرگیج) در گروه بیست نفره اعدامی‏های امروز کرج بودند از میان این صد و شصت نفر هستند یا از دستگیر شده‏های قبلی این استان.به نظر می‏رسد خلیفه خامنه‏ای این طرح را در سایر استانهای ایرن هم اجرا کرده باشد. اخبار اعدام‏ها و اسامی اعدام شده‏ها را به دقت مد نظر داشته باشید و این طرح شوم خلیفه را برملا کنید.

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating